IT governance, ENSIA-audit, ENSIA audit, TPM

ENSIA-audit

Met een ENSIA-audit wordt er getoetst of gemeenten zich houden aan de ENSIA richtlijnen. Met deze methodiek leggen gemeenten via een geïntegreerde audit verantwoording af over de status van de informatieveiligheid. Die verantwoording is gestoeld op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Verantwoording van gemeentes

Gemeenten dienen jaarlijks verantwoording af te leggen over de informatieveiligheid. Dit gaat via het invullen van de zelfevaluaties. Door middel van een Collegeverklaring Informatiebeveiliging geeft het college van B en W vervolgens aan in welke mate wordt voldaan aan de beheersingsmaatregelen. Wij beseffen ons dat die verantwoording, de benodigde verklaringen en andere vereiste documenten vrij complex kunnen zijn.

ENSIA-audit

Wij kunnen voor u de ENSIA-audit uitvoeren en verzorgen de benodigde rapportages en waarmerken van de documenten. Op basis hiervan brengen wij een assurance rapport uit. Wij ondersteunen u graag in eventuele vragen omtrent de soms wat complexe verantwoording.

IT governance, ENSIA-audit, ENSIA audit, TPM
Contact

Contact opnemen

Heeft u vragen over een ENSIA verklaring, of hebben uw klanten om een assurance verklaring gevraagd? Of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden om de beheersing van uw eigen processen te verbeteren? Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden.

IT governance, ENSIA-audit, ENSIA audit, TPM

Benodigde beveiligingsrichtlijnen

Wij toetsen als onafhankelijke Register EDP-Auditor (RE), of een getrouw beeld is gegeven over de informatieveiligheid omtrent het gebruik van Suwinet, en de DigiD-aansluitingen. Tijdens de ENSIA toetsing doen wij een onderzoek om te bepalen of aan de criteria en beveiligingsrichtlijnen wordt voldaan. Vooralsnog beperkt zich dit tot relevante eisen uit de BIO voor Suwinet en de eisen van het NCSC voor beveiligen van webapplicaties voor de DigiD-aansluitingen.

Heeft u interesse in onze aanpak voor ENSIA-audits, informeer graag vrijblijvend naar de mogelijkheden via onze contact-pagina. We helpen u graag verder.