Privacy verklaring

Mathison hecht waarde aan privacy en het waarborgen daarvan. Vanuit die optiek verwerken wij persoonsgegevens van bezoekers van deze website, contactpersonen van opdrachtgevers, partners en leveranciers in overeenstemming met de vereisten vanuit de AVG. Middels deze privacy- en cookieverklaring geven wij een toelichting op de verwerkingen van uw gegevens verkregen via de website. Indien u besluit gebruik te maken van onze dienstverlening, leggen wij contactgegevens vast, die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening en overeengekomen zijn in de met u afgesloten overeenkomst.

Inleiding
Via onze website kunt u informatie over ons vinden en contact met ons opnemen. Om uw contactverzoeken te kunnen verwerken hebben we wat persoonlijke informatie van u nodig. Uw privacy is belangrijk voor ons en in deze privacy- en cookieverklaring beschrijven we hoe we uw privacy waarborgen.

Verzamelde persoonsgegevens
U kunt onze website bezoeken zonder persoonsinformatie af te geven. Om daadwerkelijk een bericht aan ons te sturen zijn echter wat persoonsgegevens vereist. U kunt vrijelijk besluiten om hier al dan niet gebruik van te maken door het contactformulier in te vullen, e-mails te versturen of op andere wijzen uw gegevens met ons te delen.

De informatie die we in dit geval van u verzamelen en verwerken zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Verder zullen we, voor de correcte werking van de website, geautomatiseerd informatie verzamelen en verwerken, zoals uw IP-adres, het moment van bezoek en zogeheten cookies. Deels wordt deze informatie in zogeheten webserverlogs bewaard. Het gebruik van cookies wordt verderop in deze verklaring toegelicht.

Gebruik van uw persoonlijke informatie
De gegevens die we verzamelen en verwerken zijn uitsluitend bedoeld voor de volgende doeleinden:

  • Contact met u opnemen: Voor het versturen van communicatie zoals e-mailberichten en mailings.
  • Het verbeteren van onze dienstverlening: Het analyseren van gebruiksgegevens, koopgedrag en trendgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en de ontwikkeling van onze producten en marketingstrategieën te verbeteren.

Voor het uitvoeren van sommige verwerkingen kan gebruik worden gemaakt van subverwerkers, bijvoorbeeld voor het hosten van de website. Wij zullen ervoor zorgen dat de subverwerker zich aan dezelfde voorwaarden houdt en minimaal dezelfde beveiligingsmaatregelen treft als in deze verklaring zijn omschreven.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Mathison is verantwoordelijk voor de verwerking van uw informatie die is verkregen via de website. U kunt contact met ons zoeken via info@mathison.nl.

Bewaartermijn en dataminimalisatie
Uw gegevens worden bewaard zolang als dat nodig is om aan het doel van de verwerkingen te voldoen. Wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarmee ze verzameld worden, zullen ze worden verwijderd.

Uw rechten
U kunt te allen tijde uw toestemming voor het toezenden van gerichte directe communicatie intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld via e-mail.

U heeft ook het recht op inzage in, wissing van en rectificatie van de gegevens die we over u hebben opgeslagen of verwerken. Voor meer informatie verzoeken we u een e-mail te sturen.

Ten slotte heeft u het recht om de verwerking van de persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten. Dat houdt in dat de gegevens nog wel bij ons bewaard blijven, maar deze niet meer gebruikt worden voor zaken anders dan administratieve berichten.

Indien u vragen, of een klacht heeft over de manier waarop wij omgaan met uw privacy dan kunt u deze kenbaar maken via info@mathison.nl. Klachten kunt u tevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze bereiken via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Cookies
Voor de goede werking van de website wordt gebruik gemaakt van cookies: kleine bestandjes die informatie over u lokaal op uw computer bewaren en die door de webwinkel kunnen worden uitgelezen. Deze cookies worden onder meer gebruikt bij het gebruik van het contactformulier.

U kunt, indien u wenst, de cookies in uw webbrowser wissen. Het is dan echter wel mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet naar behoren werken.

Voor analyse van het websitebezoek maken we gebruik van een privacybewuste analysetool, Matomo. Dit deelt geen informatie met anderen zoals Google. U kunt evenwel hier zelf ook aangeven of u hiermee akkoord gaat. U kunt hiervoor de vinkbox onderaan deze pagina gebruiken.

Informatiebeveiligingsmaatregelen
Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder het gebruik van een beveiligde verbinding voor de communicatie tussen uw browser en de webwinkel (HTTPS). Ook wordt gebruik gemaakt van diverse maatregelen die in de sector als gangbaar worden gezien zoals firewalls en wachtwoordbescherming.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 november 2021.

Cookies (de-activeren)

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.