ISO9001

Met de ISO9001 Certificering erkent u het belang van kwaliteitsbeheersing in uw product of dienstverlening. Met dit certificaat toont u aan dat de processen werken zoals deze zijn bedoeld en ontworpen en dat u aandacht heeft voor continue verbetering.

Voordelen van de ISO9001 audit voor de organisatie

Met een goed managementsysteem voor kwaliteit kunt u gericht sturen op de kwaliteit in lijn met de doelstellingen van uw organisatie. De norm is breed opgezet, waardoor u zowel uw eigen processen alsook die van uw toeleveranciers opneemt en daarmee beter inzicht krijgt in de volledige productieketen.

Daarbij heeft een managementsysteem voor kwaliteit als voordeel dat de input, verwerking en output beter worden beheerd, wat leidt tot verdere stroomlijning van het proces en uiteindelijk verhoging van de efficiëntie en het resultaat. Uit onderzoek blijkt dat de bedrijven die een ISO9001 succesvol toepassen meer omzet te behalen.

Ten slotte is er ook een commercieel voordeel aan het beschikken over een kwaliteitscertificaat. Klanten en leveranciers weten dat u een bepaald kwaliteitsniveau hanteert. Hiermee straalt u uit dat kwaliteit wordt gewaardeerd.

ISO9001. kwaliteitsaudit

Contact opnemen

Heeft u vragen over een ISO9001 audit, of hebben uw klanten om een assurance verklaring gevraagd? Of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden om de beheersing van uw eigen processen te verbeteren? Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden.

Wat kunt u verwachten van de ISO9001 Toetsing?

De auditor zal de organisatie toetsen met als doel om te bepalen of deze voldoet aan de eisen uit de norm en daarmee in aanmerking komt voor de ISO9001 certificering.

Tijdens een ISO9001 toetsing zal worden gekeken naar de formulering van het beleid en wordt getoetst of het beleid en de bijbehorende processen en procedures worden gehanteerd zoals bedoeld. De auditor zal dus kijken welke kwaliteitseisen worden aangehouden, wat voor soorten verwerkingen plaats vinden en welke maatregelen worden getroffen, om kwaliteit te waarborgen.

Uw auditor is daarmee een belangrijk onderdeel van uw organisatie om de kwaliteit te waarborgen: Met deze externe blik krijgt u een onafhankelijk oordeel van alle zaken die goed zijn geregeld en duidelijk zicht op de zaken die nog verdere verbetering in aanmerking komen.