Wpg toetsing, Wpg audit, Wpg assessment, Wet Politiegegevens

Wpg toetsing

Gemeenten maken gebruik van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die bij de werkzaamheden persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). De BOA’s zijn in dienst van de gemeente, waardoor een gemeente verantwoordelijkheid draagt voor het voldoen aan de Wpg.

De wet politiegegevens

Vanuit de wet politiegegevens dienen de verwerkersverantwoordelijken (veelal de werkgever van de boa’s) in het huidige jaar een privacy audit te laten uitvoeren en vervolgens jaarlijks interne en eens per vier jaar een externe privacy audit te laten uitvoeren. Deze privacy audit wordt uitgevoerd middels een IT-audit.

WPG toetsing proces

Een dergelijke Wpg toetsing/privacy audit Wpg is gericht op de verwerkingen en verstrekkingen van persoonsgegevens onder het regime van de de Wpg certificering. Het rapport dient naar de Autoriteit Persoonsgegevens te worden gestuurd (in eerste instantie short form en eventueel op verzoek een long form met meer detail) over de opzet en het bestaan van maatregelen en procedures die in de borging van de wettelijke eisen moeten voorzien en het toepassen daarvan in continuïteit (de werking).

Wij hebben uitgebreide kennis van privacy audits en specifiek kennis van verwerkingen onder het regime van politiegegevens.Door onze uitgebreide ervaring kunnen wij de risico’s in de wpg-verwerkingen goed op waarde schatten, zodat een passend beeld kan worden gerapporteerd naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wpg toetsing, Wpg audit, Wpg assessment, Wet Politiegegevens
Contact

Contact opnemen

Heeft u vragen over een wpg audit, of hebben uw klanten om een assurance verklaring gevraagd? Of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden om de beheersing van uw eigen processen te verbeteren? Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden.

Wpg toetsing, Wpg audit, Wpg assessment, Wet Politiegegevens

Het ‘short form’ rapport

NOREA in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens hebben een rapportage format ontwikkeld (het ‘short form’ rapport met de basiselementen en het ‘long form’ rapport voor de verwerkersverantwoordelijke). Wij zorgen voor de vereiste rapportages zodat u kunt voldoen aan uw verantwoordingsplicht.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u kunnen ondersteunen bij de uitvoering van externe, of interne audits. Heeft u compliance vragen over de wet politiegegevens? We helpen u graag. Neemt u even contact met ons op?