Over ons

Mathison richt zich op audit, training, compliance en privacy diensten. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veilige verwerking van gegevens binnen de samenleving middels vertrouwen, inzicht en kennisdeling. Wij geloven in duurzame en prettige samenwerkingen. Uiteraard behouden wij een onafhankelijke rol, zodat u kunt vertrouwen op een objectieve dienstverlening.

Betrouwbaar

Wij gaan uit van een fundament van kennis en expertise en streven naar hoge kwaliteit in audits, trainingen en compliance vraagstukken.

Dienstverlening op maat

Audit en compliance vraagstukken kunnen complex zijn. Zeker in een snel veranderende wereld. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend bij. Via persoonlijk contact, verdiepen wij zich in uw situatie voor een oplossing die het best aansluit op uw vraagstukken.

Duurzame samenwerking

Wij geloven in samen groeien en investeren in langdurige samenwerkingen en in ons netwerk, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wij zijn gericht op het bieden van toegevoegde waarde voor onze klanten door het identificeren van mogelijkheden en passende inschatting van risico’s in assurance en compliance vraagstukken. Wij zijn continu op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren door kennisontwikkeling en kennisdeling.

Mathison, Mathison team, Samenwerking

Contact opnemen

Heeft u vragen over een Mathison, wat wij kunnen bieden. Of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden om de beheersing van uw eigen processen te verbeteren? Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden.

Mathison, Mathison team, Samenwerking

De waarde van een Mathison auditor

De auditor zal de organisatie toetsen met als doel om te bepalen of deze voldoet aan de eisen uit de norm en daarmee in aanmerking komt voor certificering.

Een auditor doet in de visie van Mathison echter meer. Wij beschouwen de auditor als onderdeel van het security team van de klant, waarbij ons doel is om te identificeren wat voldoet en waar ruimte is voor verdere verbetering. Een goede audit geeft dan ook inzicht in niet alleen de negatieve, maar zeker ook de positieve zaken. U bent daarmee beter in staat om uw tijd en resources gericht te besteden aan verbeteringen.

Een goede auditor heeft daarbij ook inzicht in de materie en begrip voor de context van uw organisatie. Hierbij wordt niet alleen de norm, maar ook de ontwikkeling van uw organisatie met de risico’s die voor u gelden in ogenschouw genomen. Met Mathison krijgt u auditoren met jarenlange ervaring in het vakgebied, waardoor we goed in staat zijn om met uw medewerkers het gesprek inhoudelijk aan te gaan.